Прием в Об.У "Св. св. Кирил и Методий"

През учебната 2023/2024 година Об.У "Св. св. Кирил и Методий" обяви следния държавен план-прием за ученици след завършено основно образование:

 1. Професионална подготовка:

Професионално направление: код 811 – Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг.

Професия: код 811090 – Работник в заведенията за хранене и развлечение – Първа степен на професионална квалификация.

Специалност: код 8110901 – Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечение.

 1. Форма на обучение: Дневна.
 2. Срок на обучение: 3 (три) години.
 3. Брой паралелки: 1 (една).
 4. Брой ученици: 26 (двадесет и шест).
 5. Форма на изучаване на чужд език: Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

 

Балът за класиране на учениците се формира като сбор от следните елементи:

    • Утроеният резултат от НВО по Български език и литература.
    • Резултатът от НВО по Математика.
    • Оценката от свидетелството за основно образование по Информационни технологии, превърната по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
    • Оценката от свидетелството за основно образование по Изобразително изкуство, превърната по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.