Нашата история

Нашата история

Данните за историята на училището в с. Просеник са събрани за първи път от учителя Михаил Стойков през учебната 1932/1933 година. Сведенията са дадени от госпожа Недялка Димова - бивша учителка в същото училище.

Народното първоначално училище в село Бурунджук е открито за първи път на 21.10.1896 година. От същата дата са започнали редовни занятия с ученици от първо и второ отделение при учителката Недялка Димова. Учениците са били 10 от първо отделение и 13 от второ отделение. Занятията са водени до 03.05.1897 година.

През януари 1905 година хората от селото решават да се снабдят със собствена сграда за училище. През същия месец купуват сданието (кръчмата) на Петко Тодоров Пирев. Тук са били ремонтирани три стаи.

През 1928 година се повдига въпрос за строежа на училище на кооперативни начала, но безрезултатно.

На 09.04.1933 година е отслужен водосвет и положен основният камък на нова училищна постройка.

Строежът е започнал и завършил при:

  1. Учителски съвет: Михаил Стойков - главен учител и Стоянка Михайловска Стойкова - учителка.
  2. Училищни настоятели: Желю Димитров - председател, и членове: Христо Янчев, Иван Атанасов Киро Георгиев и Крум Георгиев.

Голямо участие в строежа на училищната сграда е взело и турското население чрез отслужване на временна трудова повинност.

За пръв път през учебната 1934/1935 година се открива първи прогимназиален клас от 30 ученици: 19 от селото, 5 от Страцин, 5 от Чавдарлък (Ръжица) и 2 от Харамидаре (Разбойна).

През 1936 година южната страна на двора е оградена с каменна ограда.

Училището продължава да съществува с пълна прогимназия.

През 1949 година е завършен и вторият етаж на сградата.

През 1954/1955 година се открива общежитие към училището с възпитател Атанас Панайотов Манолов от гр. Айтос.

Със Заповед № РД 04-48/22.06.2018 година на министъра на образованието и науката Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" - с. Просеник е преобразувано в Обединено. Днес в него се обучават ученици до Х клас с професионална насоченост: Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечение.