Учители

 1. Марина Стоянова - учител в начален етап.
 2. Сибел Сербезова - учител в начален етап.
 3. Божидара Топчиева - учител в начален етап.
 4. Стефка Ганчева - старши учител в начален етап.
 5. Милена Раду - учител по български език и литература.
 6. Юнзиля Халил - старши учител по английски език.
 7. Вероника Сивева - учител по обществени науки.
 8. Дора Белчева - учител по математика и КМИТ.
 9. Атче Ахмед - учител по природни науки и ИТ.
 10. Таня Добрева - старши учител по теория и практика.
 11. Тодор Няголов - учител по физическо възпитание и спорт.
 12. Стоянка Петкова - старши учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап.
 13. Нина Михайлова - старши учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап.
 14. Юсуф Мустафа - учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап.